1 Mayıs 2008BlogItemBody$>
Anlatmaya Bağlı Edebi Metinlerde Anlatım

Anlatım, düşüncenin duygunun kısacası sözle, davranışla jest ve mimiklerle alıcıya ulaştırılmasıdır. İnsan iletişimi sağlamak için anlatır ve anlar. Edebi eserde anlatma bir olay çevresinde gelişir. Farklı durumların ve ruh halinin dile getirilmesi çevresinde metinde ifadesini bulur.

Anlatıcı

Anlatmaya bağlı edebi metinlerde yazar anlatma görevini bir anlatıcıya yükler.
Okuyucu bütün olup biteni bu anlatıcı aracılığı ile öğrenir. Bu kurmaca bir kişidir.

Anlatmaya Bağlı Edebi Metinlerde Anlatıcı ve Bakış Açıları

İlahi bakış açısı,
Kahraman anlatıcının bakış açısı,
Gözlemci anlatıcı bakış açısı,

olmak üzere üç tip anlatıcı ve bakış açısı vardır.
Bakış açısını bulabilmek için “Olan biten kimin gözünden ve kime göre anlatılıyor?” sorusunu sormalıyız.

1- İlahi Bakış Açısı

Anlatıcı olayların içerisinde yer almaz.
Her şeyi bilen bir anlatıcının bakış açısıdır.
Anlatıcı kişilerin zihinlerinden geçenleri, geçmişte yaşadıklarını bütün ayrıntısı ile bilir.
Anlatıcı, olayları anlatır, istediği yerleri özetler.
Bu durumda anlatıcı, kahramanlardan daha fazlasını bilir.
Üçüncü ağızdan anlatım vardır.

2- Gözlemci Bakış Açısı

Anlatıcı olayların içerisinde yer almaz.
Olayları bir kamera tarafsızlığı ile anlatır.
Anlatıcı, olayları sadece dışarıdan gözlemleyen bir şahit konumundadır.
Görünüşte tarafsız olan bir şahit gibi olup biteni anlatır.
Bu durumda anlatıcı, kahramandan daha az şey bilir.
Üçüncü ağızdan bir anlatım vardır.

3- Kahraman Anlatıcı Bakış Açısı

Anlatıcı, hikâyenin bir kahramanıdır.
Hikâyeyi bize kendi bakış açısından anlatır.
Anlatıcı gördüğünü, duyduğunu, bildiğini anlatır.
Bu durumda anlatıcı ve kahraman eşit bilgiye sahiptir.
Birinci ağızdan anlatım vardır.

Bakış Açılarında Anlatıcının Farklılıkları

Bu bakış açıları, anlatıcının kahramanları karşısında farklı tavırlar almasını sağlar.
İlahi bakış açısında, anlatıcı her şeyin bilgisine ve görüşüne sahiptir.
Gözlemcide ise sadece bir gözlemcidir. Birinci hal, ikinci hale göre anlatıcıya kahramanlarını daha çok yargılama imkânı verir.
Bakış açıları, okuyucunun olay karşısındaki tavrını da etkiler.
Bakış açısı değiştikçe okuyucunun olaya katılım tarzı değişir.

Anlatmaya Bağlı Edebi Metinlerde Dil

Anlatmaya bağlı edebi metinlerde dil, bilinen bütün özellikleri ile karşımıza çıkar.
Kullanılan edebi dilin metnin yazıldığı dönem, sosyal hayat, edebi zevke göre değişiklik gösterir.
Dil, tema ve verilen mesajla ilgilidir.
Dil şiirsel işlevi ile kullanılır.
İletişim aracı metindir.
lign: center">--------------------oOo--------------------

<$BlogItemDateTi15:42ogItemArchiv2008/05/#3041283518278964016r3041283518278964016orMecazz<$BlogItemPermalhttp://talsayak.blogspot.com/2008/05/anlatmaya-bal-edebi-metinlerde-dil-ve.htmlMainOrArchiveParo

<$BlogItemCommen9
    Blogger sametBlogCommentNum646655136657619675 permalink"><$BlogCommentDat18 Ekim, 2008 17:37ommentDel i> Anonymous AdsızBlogCommentNum7239302955751732981 permalink"><$BlogCommentDat17 Mart, 2009 19:38ommentDel i> Anonymous damlaBlogCommentNum3265577728809665621 permalink"><$BlogCommentDat02 Nisan, 2009 20:42ommentDel i> Anonymous damlaBlogCommentNum1014575368352751696 permalink"><$BlogCommentDat02 Nisan, 2009 20:42ommentDel i> Anonymous AdsızBlogCommentNum3389353595891260044 permalink"><$BlogCommentDat21 Aralık, 2009 17:18ommentDel i> Anonymous AdsızBlogCommentNum1999305230773505090 permalink"><$BlogCommentDat24 Mart, 2010 22:21ommentDel i> Anonymous AdsızBlogCommentNum3998589815431536325 permalink"><$BlogCommentDat28 Nisan, 2010 23:48ommentDel i> Sınavıma yardımcı oldu ;) <$BlogCommentAutAnonymous AdsızBlogCommentNum4175210455742850769 permalink"><$BlogCommentDat23 Kasım, 2010 21:29ommentDel i> Anonymous AdsızBlogCommentNum2723854485100724875 permalink"><$BlogCommentDat13 Aralık, 2010 18:03ommentDel i> <$BlogItemCreateYorum GöndermenRL$>"><< http://talsayak.blogspot.com/a>